Patron Access | Save Session | Close Session
Save Session Close Session
VTLS Chameleon iPortal
Home Keyword Heading Keyword Reserve Search Other Databases Expert Cart

Quick Search
Search Terms:
Anywhere
Books
Newspapers
Periodicals

Set Session Filters

Maklumat Perpustakaan

Mengenai Perpustakaan

Koleksi Bahan

Perkhidmatan yang ditawarkan

Keahlian dan peraturan perpustakaan

Peraturan pinjaman

Waktu Perkhidmatan

Hubungi perpustakaan


Active Filter Settings
No Active Filters

Browse
Search Terms:

Database:
MOE

There are 0 titles in your cart.

Search History

Recommended Reading

Quick Links


Serial Collections
Newspapers
Periodicals
New Book List

Reference & Special Collections
Maps
Videos
Government Publications
Music Scores
Audio Cassettes

Top News Stories
Wall Street Journal
New York Times
Time Magazine
Rolling Stone
Newsweek
IRS Documents

Pusat Dokumentasi, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan


Pusat Dokumentasi merupakan sebuah sektor di bawah Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP) yang berfungsi sebagai perpustakaan Kementerian Pelajaran Malaysia. Ia ditubuhkan secara rasminya pada 6 Januari 1983. Pusat Dokumentasi mula menggunakan aplikasi Sistem Virtua pada tahun 2000.

Pusat Dokumentasi yang merupakan pusat sumber pengetahuan pendidikan, menjalankan aktiviti perolehan, pendokumentasian, penerbitan, penataran maklumat dan pembudayaan perkongsian maklumat. Tiga unit di bawah sektor ini, iaitu Unit Pembangunan Koleksi, Unit Perkongsian Maklumat dan Unit Sistem Pusat Dokumentasi menjalankan fungsi-fungsi sektor dengan menawarkan perkhidmatan rujukan, sirkulasi dan khidmat nasihat berkaitan pengurusan perpustakaan kepada para pengguna.

Pusat Dokumentasi menyediakan bahan sumber maklumat dalam pelbagai jenis koleksi untuk rujukan pegawai BPPDP dan KPM serta para penyelidik. Antara koleksi yang terdapat di sini adalah Koleksi Umum, Koleksi Tesis dari universiti dalam dan luar negara, Koleksi Kementerian Pelajaran Malaysia, Koleksi Jurnal Pendidikan, Koleksi Artikel Akhbar Isu Pendidikan, Koleksi Soal Jawab Parlimen, pelbagai risalah dan Koleksi CD ROM.


Copyright © 2003 VTLS Inc. All rights reserved.
VTLS.com
Select Language